ippa_advance_audio_over_ip

ตัวอย่างการใช้งานระบบกระจายเสียงไอพีสำหรับหน่วยงานที่มีสำนักงานกระจายอยู่หลายแห่ง

ตัวอย่างการใช้งานระบบกระจายเสียงไอพีสำหรับหน่วยงานที่มีสำนักงานกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า

สถานศึกษา เป็นต้น

ippa_advance_audio_over_ip\

ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network) หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่าย LAN , WAN ,WIFI หรือ Internet โดยเสียงจะถูกแปลงเป็น Packet IP ส่งผ่านโครงข่าย ไปตามปลายทางที่กำหนด และจะแปลงกลับเป็นเสียงผ่านภาคขยายเสียงไปยังลำโพงอีกที

จากรูป System Diagram ข้างบนจะเป็นตัวอย่างการใช้งานส่งสัญญารเสียงไปยัง

สนใจสอบถาม086-3175577

ตารางเปรียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบระบบกระจายเสียงแบบต่างๆ

 คุณลักษณะเฉพาะ

เสียงตามสายมาตรฐาน

เสียงตามสายดิจิตอล (เข้ารหัสแยกโซน)

เสียงไร้สาย (คลื่นวิทยุความถี่  420.200 MHz)

เสียงไร้สาย/ตามสาย (ผ่านโครงข่ายไอพี(IP)

การใช้งาน

ระบบเสียงตามสายทั่วไป,เสียงตามสายในชุมชน,หมู่บ้าน,เทศบาลฯ อบต.

เสียงตามสายระยะไกล หรือที่ต้องการแยกโซน(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ระบบเสียงไร้สายระยะไกล  ,หอกระจายข่างไร้สาย(จาก เทศบาลไปแต่ละหมู่บ้าน)

ได้ทั้งเสียงตามสายและไร้สาย ทั้งระยะใกล้ และไกล ที่มีโครงข่าย IP พร้อม(ระดับชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต.)

คุณภาพเสียง

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป

ระดับเสียงประกาศ และกระจายเสียงทั่วไป(ขาดเสียงทุ้ม)

ระดับเสียงประกาศ ,กระจายเสียงทั่วไป จนถึงระดับคุณภาพสูง

การแบ่งโซน

ได้(ยุ่งยาก)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ได้(ง่าย)

ระยะทางในการเดินสาย

ไม่เกิน 4กิโลเมตร

มากกว่า 10กิโลเมตร

-

ขึ้นอยู่กับโครงข่าย IP

ระยะทางในการส่งไร้สาย

-

-

มากกว่า 10กิโลเมตร(ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

มากกว่า 10กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับ กำลังส่ง,ความสูงของเสา,ชนิดของสายอากาศ)

ปัญหาการรบกวนจากช่องความถี่คลื่นวิทยุ

-

-

มีผลต่อคุณภาพเสียง, มีโอกาสเกิดการรบกวนได้สูง

ไม่มีผลต่อคุณภาพเสียง, โอกาสเกิดการรบกวนน้อย

ปัญหาอื่นๆ ที่พบโดยทั่วไป

สายขาด,สายโดนขโมย

สายขาด,สายโดนขโมย

-

-

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

-

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

ที่ชุดลูกข่ายทุกตัว

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณทุกตัว

การทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ(ทีปลายทาง) 

 

 

ไม่มีผล

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

ใช้งานไม่ได้

การคำนึงถึงที่ตั้งของสถานีรับ

ไม่มี

ตรงไหนก็ได้

ตรงไหนก็ได้ที่รับสัญญาณจากชุดแม่ข่ายได้

จุดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณกับชุดแม่ข่ายได้

การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสาย/ไร้สาย ของระบบ ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายตามสายนี้เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะระบบกระจายเสียงไร้สายนี้เท่านั้น

สามารถนำโครงข่ายไร้สาย IP  ไปใช้งานอื่นๆทั้ง ภาพ,เสียง และข้อมูล เช่น ระบบกล้องวงจรปิด IP , ระบบ Internet ฯลฯ เป็นต้น

งบประมาณในการทำโครงการ 

ต่ำ

(งบเริ่มต้น 50,000.- บาทขึ้นไป)

ปานกลาง ถึงสูงกรณีต้องเดินสายระยะทางไกล

(งบเริ่มต้น 200,000.- บาทขึ้นไป)

สูง

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

สูง กรณีทำเฉพาะโครงการระบบเสียง แต่จะถูกลงและคุ้มมากหากนำไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆ

(งบเริ่มต้น 250,000.- บาทขึ้นไป)

แต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การนำไปใช้งานจะต้องปรับตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้

สอบถามรายละเอียด 086-317-5577

ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายไอพี IP Network PA System MAG5000 Series

Network PA System MAG5000 Series

1. Network PA System Host MAG5182
2. Playing Terminal Decoder MAG5401
3. Paging Terminal Decoder MAG5402
4. Paging Terminal Decoder (IT Solution)
5. Remote Paging Selector MAG5488

Characteristics:
Link with LAN.
Digital transfer. Less distortion and high S/N than the analog system.
Multi-interaction function including interaction between host unit and terminal, and between terminal and terminal.
Inherit and exploit the capacity of initial intelligent PA media matrix system.
The system configure four types of terminal with different functions.
Remote surveillance, remote diagnose and remote software upgrade are available.
The terminals can be installed at any place that net cable is available.
Running status of every terminal is clear at a glance.

Conventional PA system is changed into a data network
Advantages:
Network mode system can cover wide service range. No need wiring with ready-made LAN.
Host and terminals can be connected in any part of LAN, no need station.
Multi-point control and interactive functions provide program on demand (POD), intercom, and paging.
Easy for multi-program transmission and centralized integrated control.
Possible of integrating with three networks (data, video and audio)

 

 

Network Public Address Centre MAG5182,Network PA System

FEATURES :
Full digitized transmission. With LAN as the main transmission media, and with a transmission distance of several ten kilometers.
Available to use the existing LAN installation, featuring fast construction and economical investment, realizing multiple network unification.
Breaking through the traditional PA configuration of down transmission only and the centralized control only in machine house, having a strong interactive function.
The zones and the groups can be combined arbitrarily and reorganized at any time, needing no additional wiring.
Applicable to the sites such as commercial building, school (such as university city), buildings, airport, station yard and metro station, etc.
It is available to play on time the program of external setting sound source.

SPECIFICATIONS :

 

Model
MAG5182
MAG5266
MAG5366
MAG5401
Screen dimensions
10.4 inches
6.4 inches
None
Screen color
TFT32 bits true color
Operation mode
tracking ball
manual control
Operation environment
Environmental temperature: 5-35℃; relative humidity: ≧75%; air pressure: 86-106kpa
Load capability of the timing power supply
Single channel current: 2A
System audio signal signal/noise ratio
LINE: 70dB; MIC: 60dB
System audio signal distortion
1kHz<0. 5%
System audio signal standard input level
LINE: 300mV; MIC: 5mV
System audio signal standard output level
1V
Power output method
70V, 100V balance output
The non-distortion output
10W
Consumed power
AC180-240V/ 50Hz/ 150W
Dimensions
484×406×308
484×355×132
310×280×60
Net weight
24.5kg
10kg
4.5kg
8.9kg
Gross weight
33.7kg
12.5kg
5.5kg
6.7kg
Configuration
Main system 1; Operation Manual 1; Power cord 1; Network line 1; Key 2; Audio line 1; Adapter 4.
System software
The network PA system software package. All rights reserved, Duplicate, imitate or fake are not allowed.
Specifications are subject to change without notice.

Welcome to IPPA.in.th

ยินดีต้อนรับสู่ระบบกระจายเสียงตามสายไอพี ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสาย เสียงไร้สาย  IP

VOIP, Audio Over IP  ,Sound Over IP ,Voice Over IP Network , Sound Over IP Network

Go to Top